Hårsjö skola

1907 byggdes Hårsjö skola för att i november året därefter, 1908, invigas av prosten Wollin.

Den första lärarinnan hette Gerda Hansson och efter henne kom Maria Månsson. 1924 blev Agda Svensson nyexaminerad folkskollärare och tog över undervisningen i Hårsjö. Hon anses vara den mest legendariska av lärarna som undervisat i Hårsjö och hon stannade till år 1941 när hon valde att ta en tjänst på grannorten Vittsjö. Hon ersattes då av Sten Wolff och efter honom kom Knut Andersson.

Undervisningen i Hårsjö upphörde 1963 och åtta år senare, 1971, köpte Hästhult AIK skolan som nu används som klubblokal och samlingsplats. Bland annat träffas vi varje torsdag i maj i Hårsjö skola efter att vi gått den årligt återkommande tipspromenaden runt Hårsjön.

Skolklassen i Hårsjö skola 1928
Skolklassen vid Hårsjö skola från 1928 med lärarinnan Agda Svensson